Skip to main content

BCH ĐẢNG BỘ HỌP LỆ KỲ THÁNG 10

Nhằm đánh giá kết quả hoạt động tháng 10 và đề ra phương hướng tháng 11/2023.

Sáng ngày 03/11 Ban chấp hành đảng ủy tổ chức cuộc họp BCHĐU mở rộng.

Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Sấm UV.BTV-CNUBKT huyện ủy phụ trách địa bàn xã Tà Đảnh

                                                                                                                                                   BTV: Thanh Hồng