Skip to main content

LỄ KHÁNH THÀNH CẦU KÊNH 7 ẤP TÂN THUẬN XÃ TÀ ĐẢNH

Cầu Thiện Nguyện kênh 7 được các mạnh thường quân cư ngụ tại TP.HCM hỗ trợ đầu tư xây dựng đến nay đã hoàn thành. Đây là công trình được đầu tư nhằm hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn của địa phương. Ngày 5/7/2023 UBND xã phối hợp với UBMTTQVN và đơn vị tài trợ tổ chức buổi lễ khánh thành và thông cầu. đây là cầu quyết mạch để giao thông giữa các ấp trong địa bàn xã và là sự thỏa nguyện của hộ dân trong xã.

LỄ KHÁNH THÀNH CẦU KÊNH 7 ẤP TÂN THUẬN XÃ TÀ ĐẢNH

Cầu Thiện Nguyện kênh 7 được các mạnh thường quân cư ngụ tại TP.HCM hỗ trợ đầu tư xây dựng đến nay đã hoàn thành. Đây là công trình được đầu tư nhằm hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn của địa phương. Ngày 5/7/2023 UBND xã phối hợp với UBMTTQVN và đơn vị tài trợ tổ chức buổi lễ khánh thành và thông cầu. đây là cầu quyết mạch để giao thông giữa các ấp trong địa bàn xã và là sự thỏa nguyện của hộ dân trong xã.

Subscribe to Nông thôn mới