Skip to main content

Từ

đến

STT Số ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Sort ascending File văn bản
1 36/PLĐTBXH Cấp phát kinh phí chi trả trợ cấp ưu đãi tháng 3/3024 cho đối tượng NCC với cách mạng Khác 29/02/2024 Tải về
2 15/TB-UBND phân công cán bộ phối hợp, hỗ trợ trưởng các ấp rà soát nhu cầu về nhà ở năm 2024 Khác 28/02/2024 Tải về
3 21/KH-UBND Giasm sát, đánh giá năm 2024 thực hiện chương trình mục tieu quốc gia giảm nghèo bền vững Khác 23/02/2024 Tải về
4 19/KH-UBND Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, đất đai, khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm hành chính năm 2024 Khác 21/02/2024 Tải về
5 26/PLĐTBXH Phối hợp hỗ trợ gạo cho HN, HCN, ĐTBTXH, Người có hoàn cảnh khó khăn Khác 19/02/2024 Tải về
6 17/KH-UBND Kiểm tra và xử lý các cơ sở thu mua phế liệu gây cản trở giao thông Khác 16/02/2024 Tải về
7 16/KH-UBND Kiểm tra các cơ sở kinh doanh Khác 02/02/2024 Tải về
8 77/TTLĐNN-TCLD Tuyển thực tập sinh hộ lý đi thực tập tại Nhật Bản khóa 5 năm 2024 Trung ương 22/01/2024 Tải về
9 4063/SLĐTBXH-LĐVL Tuyển lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Khác 21/12/2023 Tải về
10 49/KH-UBND Mừng Đảng mừng Xuân Giáp Thìn 2024 Khác 19/12/2023 Tải về
11 134/BC-UBND Kết quả triển khai thực hiện các chế độ chính sách người có công năm 2023 Khác 30/11/2023 Tải về
12 56/TB-UBND Lịch thời vụ xuống giống vụ Đông xuân năm 2023-2024 trên địa bàn xã Tà Đảnh Khác 15/11/2023 Tải về
13 53/TB-UBND Niêm yết danh sách hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo năm 2023 Khác 10/11/2023 Tải về
14 47/KH-UBND Họp mặt nhân kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2023 Khác 08/11/2023 Tải về
15 220/PLĐTBXH Cấp phát kinh phí chi trả chính sách trợ giúp BTXH tháng 8/2023 Khác 11/08/2023 Tải về
16 29/KH-UBND Phối hợp tổ chức kỳ thi TNTHPT năm 2023 Khác 23/06/2023 Tải về
17 27/KH-BCĐ Kế hoạch sinh hoạt hè 2023 Khác 23/06/2023 Tải về
18 28/KH-UBND Tổ chức các hoạt động tuyên trueyefn nhân ngyaf GĐVN 28/6/2023 Khác 07/06/2023 Tải về
19 11B/KH-UBND KẾ HOẠCH GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM VÀ XKLĐ Khác 27/02/2023 Tải về
20 22/KH-UBND Phát triển BHXH, BHYT xã Tà Đảnh năm 2023 Khác 24/02/2023 Tải về