Skip to main content

Giới thiệu chung

Tà Đảnh là xã thuần nông thuộc huyện Tri Tôn, phía Đông giáp với xã Vĩnh An, huyện Châu Thành, phía Tây giáp Núi Tô, huyện Tri Tôn, phía Nam giáp xã Tân Tuyến, phía Bắc giáp xã Tân Lập, thị xã Tịnh Biên. Có diện tích tự nhiên 5071,68 ha. (Trong đó: Diện tích đất nông nghiệp 4527,12 ha, diện tích rừng 922.92 ha, phi nông nghiệp 544,58 ha).
Tà Đảnh là xã đạt chuẩn xã Nông thôn mới năm 2017 theo Quyết định số 3898/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang và xã Nông thôn mới Nâng cao giai đoạn 2018-2020 theo Quyết định số 694/QĐ-UBND ngày 07 tháng 04 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. Xã có 4 ấp (Tân Bình, Tân Thạnh, Tân Thuận, Tân Trung) và 57 tổ tự quản, với 1758 hộ và tổng số nhân khẩu là 6538 người, trong đó số hộ sống bằng nghề nông nghiệp chiếm 94,78 %, 

Xã có 04 Hợp tác xã nông nghiệp (HTX NN DV – DL Tân Thạnh, HTXNN Tân Bình Tiến, HTX NN Tà Đảnh, HTX NN Tân Thạnh Lợi). Hệ thống đê bao khép kín ở 4 tiểu vùng sản xuất nông nghiệp của xã đảm bảo an toàn cho sản xuất nông nghiệp trong mùa lũ. Xã có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp chủ yếu là sản xuất lúa giống, có 4 công ty giống trên địa bàn, có hệ thống kênh, gạch thuận lợi cho tưới tiêu và phát triển sản xuất nông nghiệp. Các cơ sở kinh tế tư nhân hoạt động ổn định, có hiệu quả góp phần cho sự phát triển kinh tế - xã hội chung của địa phương.

H1

Trụ sở: Ủy ban nhân dân xã Tà Đảnh
Địa chỉ: ấp Tân Bình, xã Tà Đảnh, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
Điện thoại: 02963.892.322