Skip to main content

KIỂM TRA GIÁM SÁT DỰ ÁN 2

Chiều ngày 6/11/2023 Đoàn kiểm tra giám sát kết quả triển khai thực hiện dự án 2 của huyện Tiến hành kiểm tra, giám sát kết quả triển khai thực hiện dự án 2 trên địa bàn xã Tà Đảnh.

Tham gia đoàn giám sát có Phòng LĐTBXH, Phòng nông nghiệp, UBMTTQVN, Hội nông dân, Trạm thú y huyện Tri Tôn tiến hành kiểm tra hồ sơ thực hiện qui trình khảo sát, xây dựng Dự án và xét duyệt. Đồng thời kiểm tra thực tế các hộ được hỗ trợ chăn nuôi bò vỗ béo tại địa bàn các ấp.

Qua kiểm tra, giám sát. Đoàn đánh giá cao về công tác thực hiện theo đúng qui trình, việc lựa chọn mua bò giống đạt chất lượng, bò phát triển tốt. Bên cạnh đó đoàn có những đề xuất đối với UBND xã cần kiểm tra thực hiện công tác tiêm ngừa bệnh Viêm da nổi cục, bệnh LMLM cho đàn bò, mở sổ theo dõi. Đồng thời sớm giải ngân hết ngưồn vốn trong năm 2023.

Đại diện UBND xã ghi nhận những đóng góp của đoàn giám sát và sẽ sớm giải ngân hết nguồn vốn trong năm 2023

                                                                                                                           BTV: Thanh Hồng