Skip to main content

LIÊN KẾT SẢN XUẤT

Sáng ngày 17/11/2023 Ủy ban nhân dân xã Tà Đảnh phối hợp với công ty cổ phần tập đoàn Lộc Trời xã Tà Đảnh tổ chức liên kết sản xuất giữa tập đoàn Lộc trời với các hộ dân trong vụ Đông Xuân 2023-2024

Tham dự có trên 30 lược nông dân cùng các ngành của xã, ấp. Qua nghiên cứu các thể lệ nội dung liên kết đa phần người dân điều đồng thuận và đăng ký tham gia liên kết với tập đoàn.

                                                                                                                                           BTV: Thanh Hồng