Skip to main content

NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN

Sáng ngày 09/11/2023 Ban Công tác mặt trận ấp Tân Thạnh tổ chức Ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn ấp.

Tham dự có ông Nguyễn Văn Sấm - UV.BTV-CNUBKT huyện ủy, bà Lê Kim Huyền - Huyện Ủy viên - Bí thư Đảng ủy xã cùng đại diện lãnh đạo UBND, UBMTTQVN xã, các ngành, đoàn thể và đặc biệt có hơn 40 lượt người dân đại diện cho hơn 450 hộ dân trên địa bàn ấp cùng tham dự.

Nhân dịp ngày hội bà Lê Kim Huyền gửi lời chúc mừng đến Ban công tác mặt trận ấp và toàn thể nhân dân trên địa bàn ấp về những thành tựu mà ấp đã đạt được trong năm 2023. Đồng thời đề nghị Ban Công tác mặt trận ấp trong năm 2024 cần phối hợp thật tốt hơn nữa để duy trì và phát huy hơn nữa những kết quả đạt được trong năm 2023.

                                                                                                                                                                                      BTV: Thanh Hồng