Skip to main content

Nhận và cấp phát gạo từ nguồn dự trữ Quốc Gia cho hộ nghèo hộ cận nghèo

Căn cứ Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 03/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các địa phương dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và giáp hạt năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 214/QĐ-UBND ngày 05/02/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc tiếp nhận và phân bổ gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và giáp hạt đầu năm 2024;

Căn cứ công văn 243/VP-VX ngày 07 tháng 02 năm 2024 của Văn phòng HĐND-UBND huyện Tri Tôn hướng dẫn thực hiện hỗ trợ gạo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và giáp hạt đầu năm 2024.

Nhằm triển khai hỗ trợ gạo cho người dân được kịp thời, hiệu quả và đúng đối tượng, đảm bảo đời sống an sinh cho người dân trong dịp giáp hạt đầu năm 2024 trên địa bàn huyện.

Sáng ngày 21/02/2024 UBND xã Tà Đảnh phối hợp với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Tri Tôn tổ chức tiếp nhận 9.630 ký gạo và cấp phát cho 642 nhân khẩu thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo trện địa bàn xã, mỗi nhân khẩu được 15 ký.

h7h6

Hình ảnh: Nhận và cấp phát gạo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và người có hoàn cảnh khó khăn

Qua tiếp nhận bà con điều rất phấn khởi và bài tỏa lòng cảm ơn đến sự qua tâm của Đảng và nhà nước đối với những hoàn cảnh còn khó khăn trên địa bàn xã và hứa sẽ cố gắng làm ăn để đảm bảo cho cuộc sống của gia đình ngày càng tốt hơn.

                                                                                                                                                                                          BTV: Thanh Hồng