Skip to main content

TỔNG KẾT MÔ HÌNH SX LÚA ÁP DỤNG CHƯƠNG TRÌNH "1 PHẢI 6 GIẢM"

Chiều ngày 15/11/2023 UBND xã Tà Đảnh kết hợp với Trạm BVTV, Trạm Khuyến nông tổ chức buổi tổng kết mô hình sản xuất lúa Cacbon thấm (1 phải 6 giảm) năm 2023.

Tham dự có hơn 40 lượt nông dân cùng các ban ngành đoàn thể xã và các thành viên ban ấp Tân Thuận.

Qua buổi tổng kết nông dân đánh giá rất cao khi ứng dụng mô hình sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí và cam kết sẽ ứng dụng và tuyên truyền nhân rộng mô hình trong thời gian tới.

                                                                                                                                                                                   BTV: Thanh Hồng