Skip to main content

TRUYỀN THÔNG VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI

Chiều ngày 20/10/2023 UBND xã phối hợp với Phòng LĐTBXH huyện Tri Tôn tỏ chức buổi truyền thông về Luật bình đằng giới và phòng chống bạo lực gia đình trên cơ sở giới.

Tham dự có trên 50 lược người dân và các chi hội trên địa bàn xã. Qua buổi truyền thông đa số người dân điều rất đồng tình về nội dung và đề xuất trong thời gian tới cần tổ chức nhiều hơn nữa những buổi truyền thông thực tế tại địa bàn các ấp để người dân thuận tiện trong tham dự.