Skip to main content

Tà Đảnh phát động chiến dịch diệt muỗi, diệt lăng quăng phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn xã năm 2022

Nhằm nâng cao nhận thức người dân về việc tự diệt lăng quăng, diệt muỗi phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết. Sáng ngày 31/7/2022, UBND xã Tà Đảnh tổ chức lễ phát động chiến dịch diệt muỗi, diệt lăng quăng phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn xã năm 2022. Tham dự có 60 người là thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh xã, đại biểu và cùng các em học sinh trường THCS Tà Đảnh tham dự. Bà Cao Thị Huỳnh A – Phó Chủ tịch UBND xã tham dự và phát động chiến dịch.


           Đây là một trong những chiến dịch truyền thông sâu rộng đến các tổ chức, người dân nhằm nâng cao ý thức của toàn xã hội cùng chung tay với chính quyền thực hiện phòng, chống sốt xuất huyết với thông điệp “Người dân tự diệt muỗi, diệt lăng quăng phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết”. Theo đó, để tạo sức cộng hưởng và lan rộng trong cộng đồng. Chiến dịch diệt lăng quăng phòng, chống sốt xuất huyết năm 2022 trên địa bàn xã Tà Đảnh được phát động thực hiện trong 3 đợt vào các tháng 7, 8, 9 năm 2022.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, bà Cao Thị Huỳnh A - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tà Đảnh đã thông tin nhanh về tình hình dịch bệnh trên địa bàn xã, đồng thời phát động, kêu gọi các tổ chức - xã hội, các ngành, đoàn thể xã, các công ty, xí nghiệp đóng trên địa bàn và các ấp tăng cường công tác phối hợp thực hiện các giải pháp và hành động cụ thể nhằm kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn xã, cần chú trọng các khu vực có nguy cơ phát sinh và lây lan Sốt xuất huyết; kịp thời phát hiện, tổ chức xử lý dập dịch, chống lây lan ra cộng đồng; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực thực hiện các biện pháp phòng bệnh, diệt các ổ chứa lăng quăng, vận động nhân dân hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả các chiến dịch vệ sinh môi trường diệt lăng quăng tại địa bàn các ấp.

Sau buổi lễ, UBND xã Tà Đảnh phân chia thành 2 nhóm thực hiện trong buổi lẽ phát động; nhóm 1 gồm 20 em học sinh tham gia đoàn diễu hành trên trụ lộ 941 đoạn từ cầu số 10 ấp Tân Bình đến cầu 13 ấp Tân Trung, với khẩu hiệu “Người dân tự diệt muỗi phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết” nhằm mục tiêu tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về việc vệ sinh môi trường diệt lăng quăng phòng, chống bệnh sốt xuất tại nhà; nhóm 2 cùng thành viên Ban chỉ đạo, hội đoàn thể xã, ấp, cộng tác viên y tế, các bạn đoàn viên tham gia phát tờ rơi và kiểm tra lăng quăng khu vực ấp Tân Bình để giúp người dân thực hiện tốt trong công tác phòng bệnh sốt xuất huyết. Đồng thời, kêu gọi sự chung sức, đồng lòng của hệ thống chính trị, của người dân trên địa bàn xã cam kết tham gia cùng trạm y tế trong công tác phòng, chống dịch bệnh và hướng tới một cộng đồng không có sốt xuất huyết./.

 

Dương Bình