Skip to main content

TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TẶNG QUÀ, KHÁM CHỮA BỆNH CHO HỘ NGHÈO

Được sự hỗ trợ của nhóm thiện nguyện Từ tâm thành phố Châu Đốc tỉnh An Giang do chị Hoa Lài làm trưởng nhóm và đoàn khám chữa bệnh nhân đạo Y Thiện do chị Nguyễn Thị Trà Mi là trưởng đoàn hỗ trợ 100 phần quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và 10 phần quà cho trẻ khuyết tật, mồ côi trên địa bàn xã. Với 250 xuất khám và cấp thuốc miễn phí cho bà con trên địa bàn xã.

Sáng ngày 7/12/2023 UBND xã phối hợp với UBMTTQVN xã tổ chức cuộc họp phân công nhiệm vụ cho các ngành, các hội đoàn thể phụ trách từng lĩnh vực để hỗ trợ đoàn trong quá trình khám bệnh và cấp thuốc cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Tham dự và chỉ đạo cuộc họp có ông Nguyễn Văn Triệu Phó Bí thư Đảng ủy-CT.HĐND xã. Qua quán triệt nội dung đề nghị các ngành, đơn vị được phân công nghiêm chỉnh chấp hành đảm bảo cho công tác khám, cấp thuốc và cấp phát quà được chu đáo và đạt hiệu quả.

                                                                                                                                                                                     BTV: Thanh Hồng